design by vinix.be

01

FASCIATHERAPIE
EN LICHAAMSGEBONDEN KLACHTEN

Fasciatherapie is een vernieuwende therapie die de grenzen van de kinesitherapie en osteopathie duidelijk verlegt. Zachtheid en precisie zijn kenmerkend voor de fasciatherapie zodat harde manipulaties (het zogenaamde “kraken”) overbodig worden. Deze therapie kan je helpen bij het oplossen van heel acute klachten en scherpe pijnen van het bewegingsapparaat, bewegingsstoornissen, ontstekingen van gewrichten en weke delen en voor chronische pijn. Geschikt bij rugklachten en spierletsels, sportletsels, overbelast- ingsletsels en functionele klachten zoals RSI, migraine en spanningshoofdpijn, moeilijke spijsvertering, etc.

FASCIATHERAPIE EN PERSOONSGEBONDEN KLACHTEN

FASCIATHERAPIE
EN PERSOONSGEBONDEN KLACHTEN

Bij hedendaagse aandoeningen kan soms vanuit medisch oogpunt geen echt ziektepatroon vastgesteld worden. Toch voel je je onwel: je klaagt van stress, algemene pijnklachten, je kan zich moeilijk op je werk of andere zaken concentreren of slaapt slecht, bent meer prikkelbaar, je relaties verlopen moeizamer. Kortom, je voelt je precies niet meer dezelfde persoon als voorheen. In een later stadium kunnen deze klachten uitmonden in complexe syndromen zoals C.V.S., fibromyalgie, burn-out of depressie. In dat geval zal de therapeut zich vooral toespitsen op een goede regulatie van uw stress-systeem en de psycho-emotionele impact op de klacht. Dit gebeurt via een training van het bewustzijn en de waarneming.

Deze fysische en psycho-emotionele aanpak maakt dat fasciatherapie ook heel efficiënt kan zijn als lichamelijke en persoonlijke ondersteuning bij zware pathologieën of na operaties die een lange revalidatietijd vragen en waarbij je als persoon zowel fysiek als psychisch sterk op de proef wordt gesteld. Ook hier wordt de behandeling fasciatherapie gecombineerd met aandachts- en perceptietraining. Je bent opnieuw in staat om je oorspronkelijke “neutrale” toestand te herontdekken. Je wordt bewust van je lichaam, je emoties, je gedachtegang en jezelf in rust en neutraliteit, los van alle storende factoren. Een ideaal uitgangspunt om op een andere manier om te gaan met jezelf. Je vindt je innerlijke krachten terug en kan ze opnieuw aanwenden in het dagelijkse leven

FASCIATHERAPIE

02

OSTEOPATHIE

Door allerlei spanningen die van binnen en/of van buitenaf inwerken op het lichaam, ontstaan er veranderingen in de weefsels van ons lichaam. Deze veranderde spanningen zullen uiteindelijk leiden tot lichamelijke klachten, zoals ontstekingen, pijn, stijfheid en andere klachten zoals hoofdpijnen, spijsverterings- en ademhalingsstoornissen. Onze manier van werken lost op zachte wijze de bewegingsbeperkingen op, die aan de basis liggen van allerhande klachten van het volledige lichaam. Aan de hand van verscheidene manuele osteopathische technieken worden deze letsels behandeld, wordt de zelfhelende werking geactiveerd en kan het lichaam zichzelf op natuurlijke wijze in balans brengen.

OSTEOPATHIE

03

KINESITHERAPIE

KINESITHERAPIE

Kinesitherapie is de basis van alle vormen van fysieke medische benaderingen. Verschillende vormen van manuele, mobilisatietechnieken en oefeningen worden toegepast om lichamelijke bewegingsbeperkingen en pijnklachten te verhel-pen en de beweging te coördineren en het bewegingsstelsel te versterken. Pre- en postnatale kinesitherapie en psychomotorische therapie maken ook deel uit van onze waaier aan technieken.

KINESITHERAPIE

04

PSYCHOLOGIE

FASCIATHERAPIE EN PERSOONSGEBONDEN KLACHTEN

Als je in een moeilijke situatie zit of problemen ervaart, zal een psycholoog beginnen met vragen stellen. Wat is er volgens jou aan de hand? Waar denk je dat dit mee te maken heeft? Wat heb je al geprobeerd om het probleem op te lossen?
Het vraagt heel wat moed en kracht om deze stap te zetten. Toelaten dat iemand anders meekijkt naar hoe je leven in elkaar zit. Toelaten ook dat er vraagtekens gezet worden bij bepaalde manieren van denken en doen. Ontdekken ook wat je krachten en kwaliteiten zijn. Geleidelijk aan ontdekken welke nieuwe stappen kunnen gezet worden.
Psychologen hebben een vooral theoretische opleiding gehad aan de universiteit om te begrijpen hoe mensen in elkaar zitten en dit zowel op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak. Na deze 5-jarige opleiding is het belangrijk dat de psycholoog nog een psychotherapie-opleiding van 4 jaar volgt om te leren hoe de theorie in de praktijk kan toepgepast worden. Pas na die 4 jaar mag de psycholoog zich ook psychotherapeut noemen.

PSYCHOLOGIE

05

FASCIATHERAPIE EN PERSOONSGEBONDEN KLACHTEN

VROEDKUNDE

De vroedvrouw: net dat tikkeltje méér…

Vroedkunde is een beroep zo oud als de mensheid, zoals de “sage-femme”, de wijze vrouw der vrouwen, die zwangerschap, bevalling en erna begeleidt. Elk zwangerschapsverhaal is uniek waarbij deskundige en professionele zorg van groot belang is.

De hedendaagse vroedvrouw is medisch geschoold om de fysiologische zwangerschap, bevalling en postpartum te begeleiden. Dit gebeurt bij ons in een ontspannen en huiselijke sfeer. Ook geldt: “Natuur als het kan, Techniek als het moet”. Indien er een complicatie is, zal ze dus doorverwijzen naar de gynaecoloog.

De tijd van zwangerschap en geboorte is een wonderbaarlijke, ingrijpende periode die lang in onze herinneringen voortleeft. Het is ook een tijd waarin vrouwen meer “openstaan” waardoor emoties, onzekerheid, vragen, twijfels en oude herinneringen naar boven komen. Dit zijn de momenten waarin de vroedvrouw haar rol en magie toont.

“Ze is er voor jou, in tranen of met een lach, met al haar aandacht en kennis om naar jou te luisteren, jou bij te staan, raad te geven, op te volgen en aan te moedigen.”

De vroedvrouw wil je de kans geven jouw zwangerschap bewust en positief te beleven via individuele consultaties (recht op 12 terugbetaalde sessies) en/of workshops in groep (reeks van 5 prenatale lessen vanaf 30 weken zwangerschap). Tijdens de individuele sessies krijg je alle relevante informatie en wordt de gezondheid van jou en je kindje gecontroleerd. De data en inhoud van de workshops zijn op de website te vinden. Maandagavond kunt u bij ons terecht voor individuele consultaties, op afspraak. En op dinsdagavond zullen de workshops plaatsvinden, dit in blokken van telkens 5 weken.

Tijdens de geboorte kan de vroedvrouw je bijstaan tijdens de arbeid thuis zodat je samen met je partner en vroedvrouw al een hele weg samen hebt afgelegd vooraleer je naar het ziekenhuis gaat. Dit boost je zelfvertrouwen! Na de bevalling komt ze op de dag van je thuiskomst en de dagen erna bij je thuis langs om je bij te staan in de zorg voor je kindje (voeding, gewicht, enz.) en voor jezelf (buik, borsten, hechtingen, enz.). Je hebt hier recht op 10 postnatale huisbezoeken (of meer op voorschrift).

Artemis bestaat uit twee vroedvrouwen om een goede continuïteit te garanderen binnen de zorgverlening. Ook bestaat er een goede samenwerking binnen de groep Oratorie zodat elk probleem multidisciplinair kan besproken worden.

Prenatale consultatie

We geven je alle informatie tijdens jouw zwangerschap en volgen de gezondheid van jou en je kindje op. Dit gebeurt in een natuurlijke en ontspannen sfeer. Je hebt recht op 12 terugbetaalde sessies.

VROEDKUNDE

Individuele
behandeling

Bij een individuele behandeling word je gedurende 30 tot 45 minuten persoonlijk behandeld en begeleid. De tijdsduur hangt af van je aandoening en/of gekozen therapie. In deze tijdspanne krijg je een curatieve en/of preventieve behandeling waar je, indien nodig, actief aan meewerkt. Er wordt voldoende tijd gemaakt voor het aanleren van oefeningen of een verklarend gesprek.

Maak een afspraak bij de Oratorie

contact

Groepslessen

June 25

maandagavond om 19.45u.-21u. Voor eerstvolgende les: zie hiernaast

Lees verder
June 26

Blijf bewegen. Yoga 65+ laat je bewegen binnen je grenzen. Dinsdagmorgen om 10.30u. tot 11.45u. Eerstvolgende les: zi...

Lees verder